Mountain Ash

Mountain Ash

Credit:

Taken a few weeks ago, beautiful fall colors.