Monthly Tide Chart for San Juan, TX

Tides for Port Isabel, Laguna Madre, Texas for Oct 2037
DayTimeHeightTide
Oct 112:09 A.M. CDT  1.70 feet  High
Oct 1 2:37 P.M. CDT  0.36 feet  Low
Oct 2 1:35 A.M. CDT  1.78 feet  High
Oct 2 3:47 P.M. CDT  0.33 feet  Low
Oct 3 2:27 A.M. CDT  1.82 feet  High
Oct 3 5:01 P.M. CDT  0.31 feet  Low
Oct 4 3:00 A.M. CDT  1.81 feet  High
Oct 4 6:14 P.M. CDT  0.33 feet  Low
Oct 5 3:20 A.M. CDT  1.75 feet  High
Oct 5 7:24 P.M. CDT  0.40 feet  Low
Oct 6 3:32 A.M. CDT  1.65 feet  High
Oct 6 9:02 A.M. CDT  1.38 feet  Low
Oct 612:47 P.M. CDT  1.47 feet  High
Oct 6 8:29 P.M. CDT  0.52 feet  Low
Oct 7 3:39 A.M. CDT  1.54 feet  High
Oct 7 9:01 A.M. CDT  1.17 feet  Low
Oct 7 2:39 P.M. CDT  1.56 feet  High
Oct 7 9:32 P.M. CDT  0.71 feet  Low
Oct 8 3:44 A.M. CDT  1.44 feet  High
Oct 8 9:26 A.M. CDT  0.91 feet  Low
Oct 8 4:09 P.M. CDT  1.66 feet  High
Oct 810:35 P.M. CDT  0.93 feet  Low
Oct 9 3:48 A.M. CDT  1.39 feet  High
Oct 910:02 A.M. CDT  0.64 feet  Low
Oct 9 5:32 P.M. CDT  1.76 feet  High
Oct 911:41 P.M. CDT  1.17 feet  Low
Oct 10 3:49 A.M. CDT  1.39 feet  High
Oct 1010:43 A.M. CDT  0.42 feet  Low
Oct 10 6:54 P.M. CDT  1.84 feet  High
Oct 11 1:00 A.M. CDT  1.39 feet  Low
Oct 11 3:38 A.M. CDT  1.44 feet  High
Oct 1111:28 A.M. CDT  0.26 feet  Low
Oct 11 8:18 P.M. CDT  1.89 feet  High
Oct 1212:17 P.M. CDT  0.18 feet  Low
Oct 12 9:48 P.M. CDT  1.92 feet  High
Oct 13 1:09 P.M. CDT  0.18 feet  Low
Oct 1311:19 P.M. CDT  1.92 feet  High
Oct 14 2:05 P.M. CDT  0.24 feet  Low
Oct 1512:38 A.M. CDT  1.90 feet  High
Oct 15 3:08 P.M. CDT  0.34 feet  Low
Oct 16 1:37 A.M. CDT  1.85 feet  High
Oct 16 4:16 P.M. CDT  0.45 feet  Low
Oct 17 2:19 A.M. CDT  1.78 feet  High
Oct 17 5:28 P.M. CDT  0.56 feet  Low
Oct 18 2:45 A.M. CDT  1.68 feet  High
Oct 18 6:35 P.M. CDT  0.66 feet  Low
Oct 19 2:57 A.M. CDT  1.59 feet  High
Oct 19 9:29 A.M. CDT  1.29 feet  Low
Oct 1912:28 P.M. CDT  1.33 feet  High
Oct 19 7:37 P.M. CDT  0.76 feet  Low
Oct 20 3:01 A.M. CDT  1.50 feet  High
Oct 20 9:03 A.M. CDT  1.19 feet  Low
Oct 20 2:04 P.M. CDT  1.39 feet  High
Oct 20 8:33 P.M. CDT  0.86 feet  Low
Oct 21 3:02 A.M. CDT  1.44 feet  High
Oct 21 9:00 A.M. CDT  1.06 feet  Low
Oct 21 3:14 P.M. CDT  1.47 feet  High
Oct 21 9:25 P.M. CDT  0.97 feet  Low
Oct 22 3:04 A.M. CDT  1.39 feet  High
Oct 22 9:12 A.M. CDT  0.91 feet  Low
Oct 22 4:14 P.M. CDT  1.54 feet  High
Oct 2210:18 P.M. CDT  1.09 feet  Low
Oct 23 3:06 A.M. CDT  1.35 feet  High
Oct 23 9:31 A.M. CDT  0.76 feet  Low
Oct 23 5:09 P.M. CDT  1.62 feet  High
Oct 2311:13 P.M. CDT  1.21 feet  Low
Oct 24 3:04 A.M. CDT  1.34 feet  High
Oct 24 9:55 A.M. CDT  0.63 feet  Low
Oct 24 6:03 P.M. CDT  1.68 feet  High
Oct 2512:20 A.M. CDT  1.32 feet  Low
Oct 25 2:49 A.M. CDT  1.35 feet  High
Oct 2510:25 A.M. CDT  0.50 feet  Low
Oct 25 6:58 P.M. CDT  1.74 feet  High
Oct 2610:58 A.M. CDT  0.40 feet  Low
Oct 26 7:57 P.M. CDT  1.78 feet  High
Oct 2711:35 A.M. CDT  0.31 feet  Low
Oct 27 9:06 P.M. CDT  1.82 feet  High
Oct 2812:19 P.M. CDT  0.26 feet  Low
Oct 2810:25 P.M. CDT  1.85 feet  High
Oct 29 1:09 P.M. CDT  0.23 feet  Low
Oct 2911:42 P.M. CDT  1.88 feet  High
Oct 30 2:07 P.M. CDT  0.25 feet  Low
Oct 3112:39 A.M. CDT  1.87 feet  High
Oct 31 3:13 P.M. CDT  0.31 feet  Low
  • Highest tide this month: 1.92 feet on Oct 12 at  9:48 P.M. CDT, Oct 13 at 11:19 P.M. CDT
  • Lowest tide this month: 0.18 feet on Oct 12 at 12:17 P.M. CDT, Oct 13 at  1:09 P.M. CDT