Tide Chart for Kaunakakai, HI

Tides for Kaunakakai, Molokai Island, Hawaii for March 1, 2020
TimeHeightTide
 3:35 A.M. HST  0.77 feet  Low Tide
 7:26 A.M. HST  0.85 feet  High Tide
 2:00 P.M. HST  0.11 feet  Low Tide
10:05 P.M. HST  1.66 feet  High Tide
Tide Graph for Kaunakakai, Molokai Island, Hawaii

See the tide chart for all of February 2020 for Kaunakakai, Molokai Island, Hawaii.