When was Kristin Scott Thomas (actress) born?

Share: 

Kristin Scott Thomas (actress) was born on Tuesday, May 24, 1960.